Psychotesty pro řidiče a dopravně psychologická vyšetření řidičů

Průběh psychotestů a psychologického vyšetření

Psychologická vyšetření (psychotesty) probíhají v prostředí profesionálně vybaveného pracoviště. Celkové doba vyšetření je cca 3-4 hodiny. Vyšetření probíhá prostřednictvím rozhovoru, dotazníku, písemného psychotestu a trenažéru. V rámci dopravně psychologického vyšetření řidičů jsou testovány zejména osobnostní charakteristiky a řidičské schopnosti nutné k ovládání vozidel a k jejich bezpečnému používání v dopravním provozu. Konkétně psychotesty prověřují:

 • intelektové výkony
 • koncentraci pozornosti a reaktibilitu
 • psychickou a emoční stabilitu
 • tendence k rizikovému chování v dopravních situacích


Naše akreditované psychologické pracoviště provádí tato vyšetření:

 • psychologické vyšetření (psychotesty) při rozšíření řidičského oprávnění - například z B na C, z C na C+E nebo D
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, C1+E, D1 a D1+E
 • psychologické vyšetření (psychotesty) - řidič důchodce-profesionál C, E,D
 • dopravně psychologické vyšetření (psychotesty) řidiče, který žádá o vrácení řidičského oprávnění - vybodovaný řidič po dosažení 12 bodů
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro řidiče kamionu a nákladního automobilu
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro řidiče autobusu
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro speciální firemní dopravu a stavební stroje
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro řidiče přepravy nebezpečných nákladů – dle ADR
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro řidiče vozidel, kteří užívají výstražného světla modré barvy
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro zkušební komisaře
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro řidiče záchranné služby
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro učitele autoškoly
 • psychologické vyšetření (psychotesty) pro starší řidiče na vyžádání praktického lékaře nebo specialisty.

Další informace a podrobnosti

Povinné psychologické vyšetření pro řidiče, - který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d odst.3 zákona č.133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. Pracoviště splňuje podmínky pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření. Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost 1. 8. 2011, může dopravně psychologické vyšetření provádět pouze psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci.

Platnost psychologického vyšetření pro řidiče nákladních vozidel a autobusů dopravně psychologické vyšetření platí do 50 let a potom po dovršení věku 50 let se pravidelně opakuje vždy po 5 letech(tedy v 50, 55, 60 letech a dále podle posouzení psychologa na základě výsledků vyšetření ). Například: řidič absolvuje psychologické vyšetření v 30 letech věku. Toto vyšetření mu pak platí do 50 let, kdy se musí psychologickému vyšetření podrobit znovu. Řízením motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti se řidič vystavuje těmto sankcím: ztráta 5 bodů, pokuta 5.000 Kč až 10.000 Kč a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok a zejména při zaviněné nehodě nebude pojišťovna plnit. t .

Copyright  © 2013  Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda
Návštěvy: :   On-line: 1 *  Dnes 1  *  Celkem 3300